Arla Foods

På Danmark Protein er det vores udfordring, at håndtere en lang række investeringsprojekter samtidig med at vi til stadighed har fokus på kvalitet, produktivitet og leveringssikkerhed i en kompleks produktion med knaphed på råvarer.

Dette kræver en stærk, sammentømret og handlekraftig ledelse, der kan samarbejde og arbejde målrettet – også når der er pres på. Med det mål for øje, har vi i ledergruppen gennemført et udviklingsforløb sammen med Helle.

Forløbet har tydeliggjort, hvad der forhindrede ledergruppen i at arbejde optimalt og hvordan vi sammen kan blive stærkere, f.eks. hvordan vi kan udnytte hinandens stærke sider. Resultatet er, at lederne i dag står stærkere og at ledergruppen i højere grad opleves som en samlet enhed, når vi formidler opgaver og holdninger ud i organisationen. Endvidere er vores vej fra tanke til handling blevet kortere. Alle har fået noget ”med hjem”, både individuelt og som deltager i ledergruppen.

Ud over Helles praktiske baggrund i en produktionsverden, som gør, at hun kan forstå vores virkelighed, er forandringen i høj grad opnået igennem Helles måde, at arbejde sammen med os på – en eftertænksom og direkte facon, hvor hun undersøger og spørger ind til udsagn og holdninger på en meget åben måde, samtidig med at hun er handlingsorienteret og giver kontant og ærlig tilbagemelding på, hvad hun oplever i gruppen. Desuden er Helle fleksibel; forholder sig til og tilpasser processen, til det som sker undervejs.

Fabriksdirektør Erik Vesløv