Aarhus Tech

Aarhus Tech har brugt Helle Falsberg i forbindelse med tilrettelæggelse og gennemførelse af et omfattende lederudviklingsprogram for skolens områdeledere. I sin funktion af leder for program og konsulentstab, var Helle direktionens primære samarbejdspartner i udviklingsforløbet.

Helle er meget grundig og velforberedt, hun evner at lytte til og tage udgangspunkt i kundens behov og sætter en ære i at program og hverdag hænger sammen både på strategisk niveau og for kursusdeltagerne. Hun er ligefrem og direkte i sin måde at samarbejde med andre på. Hun evner at spørge ind til det væsentlige og har ikke berøringsangst i forhold til vanskelige emner. Helle har en stor viden om udviklingsprocesser i forbindelse med organisationsudvikling og ikke mindst psykologisk indsigt i de forskellige faser ledere og medarbejderne gennemlever i forbindelse med ændringer i organisationen. Det betyder, at individet er i centrum, og at det især er individuelle strategier og værktøjer, lederne har fået med sig.

Områdelederne er helt klart blevet bedre ledere af at være med i dette udviklingsforløb.

”Helle er kundeorienteret og lytter til kundens behov før udviklingsprogram laves” – ”Helle er ligefrem og direkte i sin samarbejdsform og i sin kommunikation” – ”Helle tager udgangspunkt i individet og arbejder i krydsfeltet mellem individ og organisation” – ”Helle er tillidsvækkende, vellidt og respekteret for sin store viden og engagement”

Direktør Annette Lauridsen