Formål og virke

Mit formål er at medvirke til bedre liv og arbejdsliv.

Jeg arbejder først og fremmest med at styrke det enkelte menneske, relationerne mellem mennesker og den fælles kultur. Jeg arbejder desuden med øje for, hvilke ikke-psykologiske forhold som influerer og skal adresseres, f.eks. uklare mål, uhensigtsmæssig organisering, mangelfuld teknologi.

Hvornår medvirker man til bedre arbejdsliv og liv? Det som er til gavn for en person, er måske til ulempe for fællesskabet. Det som er en forværring, er måske en uomgængelig nødvendighed. En krise kan rumme nye livgivende muligheder, man slet ikke forestillede sig. Så det er ikke altid let at vurdere, hvilke interventioner som understøtter bedre liv, men jeg forsøger. Det betyder, at jeg, fra tid til anden, undlader at gå ind i opgaver, jeg vurderer, ikke tilgodeser min virksomheds formål.