Psykologisk testning

Hos Arbejds-Liv inkluderer en testning altid en grundig tilbagelæsning mhp. at sikre dig det bedst mulige udbytte. Tilbagelæsningen betyder følgende:

  1. at testresultatet valideres (det “rå” resultat af en psykologisk test kan aldrig stå alene).
  2. at du forstår og føler dig fortrolig med testens resultat og hvad testen viser om dig.
  3. at du får mulighed for at reflektere over hvad testens resultat betyder for dig.

En test kan stå alene eller indgå som et element i et personligt udviklingsforløb såvel som i udviklingsforløb for grupper. Nogle tests er desuden særligt egnede ifm. rekruttering.

JTI typeindikator

JTI fokuserer på den enkeltes præferencer og mulighederne for positive synergier i relationer og gruppesamarbejder. Med JTI skabes endvidere en ramme, som kan bruges til at forstå og tale om de forskelligheder, der er og som derfor kan medvirke til, at disse kan bringes i et produktivt samspil, fremfor kun at være irriterende knaster i samarbejdet. Testen fortæller også hvilke grundlæggende temperamenter der er i gruppen samt hvilke roller og funktioner de enkelte medlemmer bedst er i stand til at varetage. På den måde gives et samlet billede af gruppen, dens forcer og hvor den evt. har brug for at blive forstærket. I leder-medarbejder relationen giver testen desuden indblik i, hvordan medarbejdere i kraft af deres præferencer eksempelvis skal motiveres på andre måder end de som falder lederen lige for.

Pris for JTI test inkl. 2 timers testtilbagelæsning og generel type-rapport: 4.100 kr. ex. moms.

Saville Wave Professionel stil

Testen er til brug for erfarne ledere, direktører og specialister. Testen vurderer motivation og talent i relation til 36 forskellige kompetencer, som har særligt betydning for succes i erhvervsmæssig sammenhæng. Derudover beskriver den personens foretrukne virksomhedskultur og har dermed prædiktiv værdi ift. den adfærd personen vil udvise i en konkret kontekst. Testen understøtter både udviklings- og rekrutteringsprocesser, hvor den bidrager til at sikre kvalitet i form af grundighed, præcision og ensartethed.

Pris for Wave test inkl. 2 timers testtilbagelæsning og generel kompetence rapport: 5.400 kr. ex. moms.

Saville Swift Analytiske færdigheder

Testen retter sig mod personer i stillinger med en høj grad af kompleksitet i opgaveløsningen. Det kan eksempelvis være direktører, ledere og forskellige typer specialister. Testen måler evnen til at udvise forskellig former for analytiske færdigheder under tidspres: verbale færdigheder, dvs. evne til at arbejde med ord og analysere skriftlig verbal information samt numeriske færdigheder, dvs. evne til arbejde med tal og analysere numeriske data. Endvidere kan logiske færdigheder (dvs. evne til at arbejde med logiske systemer og analysere processer, der er præsenteret vha. diagrammer) eller detalje færdigheder (dvs. evne til arbejde med detaljer og kontrollere/fejlfinde skriftlige informationer) testes i tillæg.

Pris for Swift test inkl. 1/2 times testtilbagelæsning og resultat ark med generelle forslag til øve-muligheder: 1.900 kr. ex. moms. 

QIK CPT neurologisk test

Testen måler hjernens kapacitet i forhold til de fire basale executiv-funktioner: processeringshastighed, processeringssikkerhed, evne til vedvarende opmærksomhed samt evne til impulskontrol. Dette er særligt relevant i relation til personer som oplever sig udfordrede i forhold til at peak-performe samt personer som oplever almindelige performance-vanskeligheder, eksempelvis som følge af stress.

Pris for QIK CPT test inkl. 1/2 times testtilbagelæsning og resultat rapport (engelsk): 1.900 kr. ex. moms.