Erhvervspsykologiske ydelser

Arbejds-Liv tilbyder hjælp til udvikling af mennesker i forskellige arbejdsroller og arbejdsmæssige situationer. Med det sigte at skabe et bedre og mere velfungerende arbejdsliv til gavn for både mennesker og forretning.

Den hjælp som tilbydes, afhænger af hvad situationen er og hvordan de involverede personer  og deres fælles kultur er.  Er der f.eks. tale om et allerede velfungerende arbejdsfællesskab, som ser at fremtiden barsler med nye udfordringer og derfor proaktivt ønsker at sætte fokus på den enkeltes og den fælles udvikling ? Eller er der tale om en afdeling som er låst fast i mistrivsel og afmagt – eller en konfliktfyldt relation som tærer på parterne og deres omgivelser? Er de involverede personer først og fremmest akademisk, forretnings, teknisk eller praktisk orienterede? Er omgangsformen f.eks. formel,  uformel, tilbageholdende, pågående, forsigtig, eksperimenterende, intro- eller ekstravert?

Spørgsmål som disse er med til at forme den konkrete indsats. Hvad der derimod ikke former den, er på forhånd bestemte psykologisk-teoretiske dogmer, som f.eks. at psykologisk forsvar skal nedbrydes og det ubevidste gøres bevidst, en anerkendende tilgang er svaret på alt, alle problemer er systemiske, alting afhænger af hvordan man tænker eller hvilke historier man fortæller etc. Tilgange som disse kan – afhængigt af situationen – være frugtbare, men ingen af dem kan bruges hver gang eller stå alene.

I realiteten er alle organisationer unikke og i relationen, gruppen, afdelingen eller virksomheden kan der være mange forskellige opfattelser af, hvad der bør arbejdes med og hvordan det gribes mest muligt konstruktivt an. Derfor starter et forløb altid med en eller anden form for afdækning og skræddersyes det konkrete behov.