Coaching og andre samtaler

Jeg tilbyder samtaler, som tager udgangspunkt i problemstillinger i dit arbejdsliv eller liv i det hele taget. Det kan være du har brug for hjælp, fordi du føler dig stresset eller udbrændt. Det kan være konkrete opgaver eller sager, du er usikker på eller mangler inspiration til, hvordan du kan gribe an. Det kan være besværlige relationer til andre, som du måske skal gøre noget ved. Det kan også handle om sider ved dig selv, du synes står i vejen for det, du gerne vil. Eller om hvordan du trives, der hvor du er og hvordan det hænger sammen med dig som person; dine behov, værdier, ambitioner etc.

For mange er coaching et vigtigt element når det gælder om at bevare den personlige nerve i en krævende og hektisk kontekst.

Jeg udbyder tre former for samtaler: sagsorienteret coaching, personlige udviklingsforløb og supervision. I praksis kan en samtale indeholde elementer fra alle tre former.

Sagsorienteret coaching er for dig, som fra tid til anden gerne vil bruge samtalen som en slags pit stop, med mulighed for en uvildig og afgrænset undersøgelse og drøftelse af konkrete sager eller udfordringer, som fylder lige nu.

Personlige udviklingsforløb er længere samtaleforløb, som fungerer som støtte og hjælp i et mere grundigt, dybere og vidtrækkende arbejde med dig selv som person og din arbejds-/livssituation.

Supervision er samtaler rettet mod den mindre erfarne. Her er det i høj grad er dig, som stiller spørgsmålene og på den måde trækker på mine mange års erfaring med, hvordan man kan bedrive ledelse, proceskonsultation – eller enkeltmandsvirksomhed.

Hvilken samtalepartner skal du vælge? Først og fremmest en du befinder dig godt med at tale med. Derudover kan det være vigtigt, at den samtalepartner du vælger, har faglig indsigt og træning i at arbejde “tæt på” personligt og med den ubevidste del af psyken. Dette gør sig selvfølgelig særligt gældende, hvis du vil arbejde over længere tid og i dybden med sig selv. Knytter dine udviklingsønsker sig særligt til arbejdsmæssige udfordringer er det ligeledes vigtigt, at den du taler med, har viden om og erfaring med hvad der skal til for at agere i organisatorisk kontekst og forskellige organisatoriske positioner.