Kursus i Personlig Lean

Personlig Lean afholdes som virksomhedsinternt kursus tilpasset jeres virksomhed. Kurset har fokus på deltagerens personlige udvikling, i relation til produktivitet og ”langtidsholdbarhed” i arbejdslivet og livet i det hele taget.

Personlig Lean er ikke et planlægningsværktøjskursus, men et kursus hvor vi kommer omkring det personligt svære i forhold til at være effektiv og produktiv. Det kan f.eks. være at træde i karakter mhp. at skabe klarhed omkring uklare forventninger, at arbejde med personlige uvaner eller ineffektive arbejdsmetoder infiltreret af “overspringshandlinger” og “favorit-spild med sidegevinster”, automat-tanker, forsvar og andre former for psykologisk energitab samt mangelfulde strategier ift. at gennemføre de forandringer man ønsker sig.

Kurset er særligt rettet mod dig som ønsker, at:

  • din indsats bliver mere fokuseret og skaber bedre resultater
  • udvikle din måde at arbejde på i din dagligdag
  • få brugt dine kvaliteter, styrker og ressourcer bedre
  • det er dig, der styrer hverdagen, og ikke den der styrer dig

Når du går fra kurset

  • er du skarpere på forventningerne til dig
  • kan du vælge mellem forskellige principper i forhold til at blive produktiv
  • har du fået indsigt i hvor du spænder ben for dig selv
  • kender du dit personlige spild, så du kan gøre noget ved det

At få dette udbytte af kurset, kræver at du

  • har lyst til at udvikle dig personligt – i relation med andre
  • er interesseret i og har vilje til at gøre noget andet end du plejer

Kurset tilpasses jeres virksomhed og jeres særlige behov og ønsker, men det er i sin grundform velafprøvet og afholdt talrige gange med stor succes. Det har f.eks. været afholdt hos Nykredit flere gange årligt og for FSL (frie skolers ledere) over en lang årrække – og med stor tilfredshed fra de som har deltaget. Kurset varer i alt 3 dage fordelt på to moduler af hhv. 2 dage og 1 dag. Det er en vekselvirkning mellem oplæg, øvelser, refleksioner og sparring med hinanden og konsulenten. 

Tidligere deltagere har sagt:

”Virkelig godt med et udbytte der er til at bruge. Vigtigt at man en gang imellem får opfrisket kurset og dets indhold, det må ikke glemmes – det virker”

”Kurset giver motivation til at gøre noget anderledes, finde den rigtige metode/vej – et godt udbytte der er til at bruge”

”Jeg har fået en mere struktureret hverdag og glæden er tilbage ved at møde på jobbet”

”Meget professionel underviser, der kan sit kram og formår at videreformidle det på en god, faglig og samtidig fængende måde”