Fælles udvikling

Fælles udvikling forudsætter dialog. At dialogen er vigtig, ved de fleste. Det er derfor, der holdes så mange møder! Men ofte er møderne for mange og lange med for meget snak – eller snak som bare ikke gavner eller flytter nok. Dialogen er ikke tilstrækkelig professionel.

Den professionelle dialog er afgørende, når det gælder om at skabe fælles udvikling, ny fælles retning og fornyet handlekraft. Den er fællesskabende.

En professionel dialog er ikke blot det samme som en diskussion eller en god snak. Selvom den sagtens kan indeholde begge elementer. Den kan snarere beskrives som en åben, undersøgende, kreativ, uforudsigelig og risikofyldt samtale, hvor sandheden eller den bedste løsning ikke er givet på forhånd. Den profesionelle dialog kræver og udvikler deltagernes gensidige åbenhed og respekt.

Dialogen fordrer altså, at deltagerne er – eller kommer – på fod med hinanden. Men selv da, er en professionel dialog et kunststykke at praktisere. Det er vigtigt, at det nødvendige forarbejde gøres, at der f.eks. tages stilling til, hvad der skal tales om og undersøges, hvad der skal komme ud af det, hvem som skal involveres og hvordan processen tilrettelægges hvad angår rammer, metoder og spilleregler etc. Endeligt er det vigtigt med en procesledelse som sikrer, at dialogen både udfoldes og holdes på sporet.

Af den grund foretrækker mange at bruge en konsulent som sparringspartner i forbindelse med forberedelse og design af den professionelle dialog – og evt. også som procesleder, så man selv kan være fuldt med i dialogen og holde fokus på indholdet.

Ved hjælp af professionelle dialoger etableres fælles indsigt og forforståelse i gruppen som øger dens handlekraft i forhold til de konkrete spørgsmål som tages op – og i det hele taget! Professionelle dialoger står ikke nødvendigvis alene, men kan fungere som grundpiller i fælles udviklingsforløb bestående af andre vigtige elementer som f.eks. konfliktløsende mediationer, individuelle coachings, inspirerende oplæg osv.