University College Nordjylland

Som en del af en omfattende fusioneringsproces, har UCN over en fem årig periode gennemført et strategisk besluttet, integreret ledelses- og organisationsudviklingsforløb med det formål, at blive én organisation.

Helle har været chefkonsulent på forløbet og har, i forhold til dette, fungeret som sparringpartner for den øverste ledelse. Desuden har hun varetaget den praktiske ledelse af de seminarer, som har været forløbets hovedspor og omfattet alle organisationens ledere, hvilket kræver evnen til at arbejde med mange forskellige kulturer.

Helle har varetaget denne opgave rigtigt godt. Dette har betydet, at hun også har kunnet arbejde ad hoc ude organisationen, med f.eks. konfliktløsning, samarbejds- og kompetenceudvikling, og på den måde været med til at skabe sammenhæng mellem forløbets hovedspor og lokale udviklingstiltag.

I sin rolle balancerer Helle overblik og systematik med psykologisk indsigt i menneskers og fællesskabers reaktioner og udviklingsprocesser.

Rektor Niels Horsted